Code:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:In een studie onder mede ATOSI gebruikers blijkt dat er veel behoefte is aan 'webservices', binnen Market Scan hebben we techniek ontwikkeld om de huidige in ATOSI aanwezige tarieven, particulier, zakelijk en verzuim & inkomen verder te ontsluiten. De Market Scan tarieven worden nu al vaak gebruikt voor VPI, WebPortals Volmachten, ROG/ROS, derde partijen bv Hofstaete, PortalsVerzekeraars en Meetingpoint.

Momenteel vormt het inbouwen van tarieven een hoge kostenpost, en zorgt vaak voor vertraging binnen de projecten. De tarieven vanuit het MX Portaal komen beschikbaar in de vorm van Webservice, Market Scan wil alle verzekeraars tarieven aanbieden binnen de module MX Portaal als webservice o.b.v. AFD, en deze beschikbaar stellen aan Volmachten. De verzekeraar besluit welke volmacht ze mag gebruiken.

In het MX portaal zullen we ter beschikking stellen:
- verstrekkingenbeleid voor de volmacht
- verstrekkingenbeleid voor derde partijen die in opdracht van de volmacht werken
- algemene technische documentatie
- per verzekeraar informatie
- per product
    • 1. Webservice per tarief (actuele, historische tarieven)
    • 2. Documentatie van dit tarief, aanroep, input, output
    • 3. Excel met testcases
    • 4. Mogelijkheid voor de verzekeraar om informatie van het product/tarief neer te zetten
Met het MX Portaal hoopt Market Scan de volmachten, derde partijen die front en midoffices bouwen en de 'systeempakketten' een boost te geven. Het MX Portaal en de hierbinnen beschikbare Webservices (tarieven) zullen een belangrijke kostenverlaging moeten bewerkstelligen, door gebruik te maken van zgn. 'open interfaces' moet aansluiten van deze tarieven snel en eenvoudig kunnen.


© 2011-2015 Market Scan